Drømmebad
Rørlegger med fagkunnskap


Vi gjør drømmen om nytt bad til virkelighet. Fagkunnskap er din trygghet.

Befaring
Ring oss i dag for å avtale GRATIS befaring. Vi tar oss av store og mindre oppdrag.


Planlegging

Sammen utarbeider vi en plan for ønsket prosjekt til ønsket tid.

Fornøyd kunde

Med vår fagkunnskap og trygghet vil kunden føle seg trygg på jobben vi utfører til avtalt tid. Som Mester bedrift får du som kunde hos oss GARANTI på utført arbeid

Hvorfor velge oss?

Rørmont AS kunnskap med mange års erfaring innen rørleggerservice, samt pålitelighet og sikkerhet gjennom ansvarsrett, våtromsnormer og mester merket. Vi har alt som skal sikre at kundene våre oppfyller drømmen om nytt baderom.

Byggebransjens våtromsnorm
Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom.
Normen kan brukes både ved nybygging og rehabilitering. BVN skal bidra til at de løsningene og materialene som brukes og det arbeidet som utføres, har en så høy standard at man oppnår vannskadesikre våtrom med gode planløsninger og lang levetid. BVN er tilpasset de lover, forskrifter og Norsk Standard som til enhver tid gjelder. BVN angir tekniske retningslinjer for hvordan materialer og produkter skal godkjennes, og på hvilken måte arbeidet skal utføres, samt rekkefølgen av arbeidene og kontrollprosedyrene. 

Godkjent for ansvarsrett
Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Foretak med sentral godkjenning oppnår en enklere byggesaksbehandling i kommunen, fordi kommunen normalt skal legge den sentrale godkjenningen til grunn ved vurdering av ansvarsrett. Sentralt godkjente foretak kan dermed vise frem beviset for sin sentrale godkjenning istedenfor å dokumentere kompetansen sin i hver enkelt byggesak. 

Mestermerket
Mange forbrukere vet ikke forskjellen på en vanlig håndverker og en mester. Et mesterbrev gis på bakgrunn av både praktisk og teoretisk kunnskap. I tillegg til å ha svennebrev og dokumentert praksis, har en mester videreutdannelse innen både økonomi, markedsføring og ledelse. Kompetansen som er oppnådd formidles videre innad i bedriften,
og vil derfor prege alt arbeid en mesterbedrift utføreren mestertittel fortjenes, det må vises til arbeid som reflekterer både gode håndverkstradisjoner og riktig bruk av moderne teknikker. Mesterbedrift bygger på ønsket om videreføring av gode håndverkstradisjoner, ikke på ønsket om kortsiktige gevinster og derfor kan en mesterbedrift gi et kundeforhold som varer så lenge du selv ønsker det. Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift.